Dwadzieścia lat później jego córka – Olga – przeniosła pasiekę do Kryspinowa pod Krakowem i zaraziła swoją pasją syna – Stanisława. Aktualnie prowadzimy 80-pniową pasiekę wędrowną. Posiadamy pszczoły w Łękach koło Dobczyc, Brodach koło Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym, Skawie koło Rabki oraz Zastowie. W przyszłości planujemy ulokować nasze ule także w  Naprawie.